Ayurvedisk kurs på en dag om är ni minst 6 personer i Göteborg eller andra orter (tillkommer en milersättning vid > 2 mil), kurser kan ordnas hemma hos dig.
* Få vetskap mer om Ayurveda, olika personligheter (doshor), få några ayurvediska tips. I samband med kursen ges rabatt på Ayurvedisk hälsokonsultation på 300 kr)
Access Bars (60 min, energipunkter som lösgör blockeringar mentalt och kroppsligt).

Botox injektioner:
Pannveck, argrynkan (bekymmersrynkan mellan ögonen), kråksparkar (reducerar rynkor vid ögonen).

Skiss/målning:
Har du något föremål/foto/bild på något/någon person som du önskar få avtecknat eller målat är du välkommen att höra av dig.
OBS ditt fotot behöver vara du själv som tagit det