Fillers behandling återskapar volym, släta ut rynkor, läppförstorningar och föryngrar huden, behandlar ärr och utan kirurgiska ingrepp.
Fillers innehåller det naturliga hyaluronsyra och är en sockermolekyl som kroppen kan skapa själv. Dess huvudfunktion är att hålla kvar vatten i din kropp, din hud och hålla vävnader insmorda och fuktiga. Den kan binda till sig1000 gånger sin egen vikt i vatten.
Det finns olika sorter fillers t ex Restylane, Juvederm och Belotero, speciellt framtagna för olika områden i ansiktet. Olika fillers kostar olika mycket. Vissa personer behöver mer mängd fillers/volym än andra beroende på ålder och hudtyp.
Fillern är inte permanent utan bryts ner av kroppen successivt. Fillers kan med fördel kombineras med Botox.
Från 28 års ålder förlorar vi 1 % per år av hudens naturliga innehåll av hyaluronsyra.
Fillersbehandling har gjorts på många tusen människor i hela världen. Hyaluronsyrafillers har en hög toleransgrad och fastställd säkerhet. Trots detta finns det vissa risker som är värt att känna till och denna information behövs ges före behandlingen. Viktigt att behandlingen kan utföras av kvalificerad personal som använder beprövade produkter av bevisad kvalitet.

Resultat

Resultat på fillers behandling syns med en gång. Efter 2 veckor syns full effekt.

Biverkningar

Vanliga biverkningar av fillers är t ex smärta, rodnad, hematom/blåmärken och svullnad vid injektionsstället. Allergiska reaktioner är möjliga men sällsynta.
Filler injektioner kan orsaka blockering av blodkärl som begränsar blodtillförseln till vävnader. Då behövs kontakt med kliniken tas med en gång för att få professionell hjälp för att få hjälp med medicinsk åtgärd.

Efterbehandling

Massera eller knåda ej på de behandlade ytorna 4 timmar efter behandling
Undvik att använda smink på 12 timmar.

Arbete

Det går bra att arbeta direkt efter.

Hälsokonsultation

Det ingår en hälsokonsultation när du bokar dig för fillers behandling. Detta behövs göras före behandling enligt lag fr o m 1 juli 2021. Du har sedan 48 timmars betänketid på dig.

Haka

Hakförstoring med filler är ett sätt att kan förbättra ansiktsprofilen till det bättre. Fillers kan skulptera hakan vid en asymmetrisk haka framifrån eller en kluven haka för att få den att se jämnare eller spetsigare ut.

Kindben

Kindens fettkuddar kan med åren dragit sig nedåt i ansiktet. Fettkuddarna kan återskapas med hjälp av fillers och ge att föryngrat utseende, skulptera kindben och påverka ansiktsformen.
Bedövningssalva behövs inte då behandlingen utförs med en trubbig kanyl, vilket innebär endast 1-2 stick. Bedövningsmedel finns även i sprutan vilket gör att behandlingen är smärtfri.

Pris 3000 kr
Behandlingen är smärtfri då bedövning ges i samband med injicering och ger ett snabbt resultat. En viss svullnad kan uppstå efter behandlingen, men lägger sig inom några dagar.
Undvik att använda smink på 12 timmar.
Full effekt syns efter ca 1-2 veckor.
Det är hållbart 6-12 månader innan nästa påfyllning behövs.

Påfyllnad rekommenderas efter 4-6 månader för ett mer varaktig resultat.

Nasolabiala veck

Djupa veck som går ned från näsan till mungiporna uppstår då kinderna förlorar volym, allteftersom vi blir äldre. För en del är dessa mer framträdande. Utseendet kan uppleva att man ser trött och sur ut. Med fillers dessa veck försvinna och man kan då se yngre ut.

Pris 3000 kr

Behandlingen är smärtfri då bedövning ges i samband med injicering och ger ett snabbt resultat. En viss svullnad kan uppstå efter behandlingen, men lägger sig inom några dagar.

Undvik att använda smink på 12 timmar.

Full effekt syns efter ca 1-2 veckor.

Det är hållbart 6-12 månader innan nästa påfyllning behövs.

Påfyllnad rekommenderas efter 4-6 månader för ett mer varaktig resultat.

Tear through

Genom att injiceras hyaluronsyra vid ögonen, s k tear trough-behandling, fylls fårorna under ögonen och tar bort den mörka skuggningen, vilket ger ett yngre, piggare, vaknare och ett välmående utseende.
Bedövningssalva behövs inte då behandlingen utförs med en trubbig kanyl, vilket innebär endast 1-2 stick. Bedövningsmedel finns även i sprutan vilket gör att behandlingen är smärtfri.

Pris 3000 kr

Behandlingen är smärtfri då bedövning ges i samband med injicering och ger ett snabbt resultat. En viss svullnad kan uppstå efter behandlingen, men lägger sig inom några dagar.

Undvik att använda smink på 12 timmar.

Full effekt syns efter ca 1-2 veckor.

Det är hållbart 6-12 månader innan nästa påfyllning behövs.

Påfyllnad rekommenderas efter 4-6 månader för ett mer varaktig resultat.

Ta bort fillers med Hyalase

Pris 3000 kr

Kombinationsbehandling

Tear through + kindben 5000 kr

1 ml fillers 3000 kr
2 ml valfri fillers 5000 kr

Rabatt ges vid 2 områden Botox + 2 ml fillers: 6500 kr
Rabatt ges vid 3 områden Botox + 2 ml fillers: 7000 kr